Waarop heeft de hinder of verontreiniging betrekking ?

U kan milieuhinder melden als u zintuigelijk iets waarneemt in uw leefomgeving waaraan u zich stoort. Verschillende instanties zijn bevoegd om meldingen van milieuhinder te behandelen, maar elk binnen hun eigen domein. Klik op de rubriek voor de hinder die u ondervindt en vervolledig de vragenlijst om te weten bij welke instantie u terecht kan.